Sök
Kort om oss

Klippans Redovisning i Göteborg är den lilla byrån med det personliga bemötandet. Du hittar oss i Klippans kulturreservat i Ostindiska Kompaniets vackra gamla corps de logi som byggdes 1792. Alldeles vid Älvsborgsbron och med västerhavet utanför dörren. Varmt välkomna till oss!

Kontakt

Klippans Redovisning
Klippan 6
414 51 Göteborg
031- 14 15 34
Fax 031-14 17 45
info@klippansredovisning.se

www.klippansredovisning.se

Prenumerera
Administration
Main | Helt suveränt! »
söndag
maj082011

Lagom till vårvärmen!

Så har då äntligen vår nya hemsida blivit klar. Gissa om vi är stolta över att kunna erbjuda er våra kära kunder ännu en informationskanal. Vi hoppas att alla, såväl ni gamla som nya kunder ska uppskatta vår nya sida. Här kommer vi förhoppnigsvis att kunna räta ut ett och annat frågetecken och har därför  samlat svar på några vanliga frågor.

Naturligtvis hoppas vi nu att ni ska ge oss lite feedback och skicka in fler frågor och kommentarer till oss. Så, varmt välkomna till Klippans Redovisnings nya informativa hemsida.

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>